fbpx
Przejdź do treści

naEkoINTERIORS Polityka prywatności

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisu internetowego www.naekointeriors.com [zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”].

2.Właścicielem Serwisu Internetowego i jednocześnie administratorem danych jest Magdalena Wiśniewska, NIP: 657-26-53-456, REGON: 260687604 zwany dalej A+W APA.

3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych powinno być zgodne z przepisami prawa, rzetelne i przejrzyste, zatem chcemy poinformować oraz prosić o zapoznanie się z tym, dlaczego oraz na jakich zasadach przetwarzamy dane osobowe, w tym uświadomić Państwu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz sposoby ich realizacji.
Dane osobowe zbierane przez A+W APA za pośrednictwem Serwisu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady [UE] 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, powszechnie zwanego Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych [„RODO”].

4. A+W APA dokłada wszelkiej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis Internetowy.

5. Państwa dane osobowe otrzymaliśmy w związku z Państwa zainteresowaniem Serwisem Internetowym: stroną https://naekointeriors.com/ i skorzystaniem za jej pośrednictwem z zamieszczonego na niej formularza kontaktowego.

6. W spawie danych osobowych można skontaktować się z nami pod adresem mailowym: kontakt@naekointeriors.com.

7. Zastosowanie Polityki Prywatności. Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których A+W APA jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe. Dotyczy to zarówno przypadków, w których A+W APA przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadków, w których dane osobowe pozyskaliśmy z innych źródeł. A+W APA realizuje swoje obowiązki informacyjne w obu powyższych przypadkach, określone odpowiednio w art. 13 i art. 14 RODO zgodnie z tymi przepisami.

8. Przetwarzanie danych następuje w sytuacji jeśli zawieramy z Państwem umowę o realizację danej usługi. W takiej sytuacji możemy przetwarzać Państwa dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy. W celu zapewnianie bezpieczeństwa usługi [np. sprawdzenie, czy do Państwa konta nie loguje się nieuprawniona osoba], dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszanie naszych usług i dopasowanie ich do potrzeb i wygody użytkowników [np. poprzez personalizowanie treści w usługach] jak również w celu prowadzenia marketingu i promocji własnych usług.  Takie przetwarzanie danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów.

9. Udostępnianie i powierzanie danych oraz ich przechowywanie.
a) Dane osobowe Użytkownika przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta A+W APA przy prowadzeniu Serwisu Internetowego. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom A+W APA co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

 • Podmioty przetwarzające. A+W APA korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie A+W APA. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w Serwisie Internetowym, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych;
• Administratorzy. A+W APA korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Użytkowników. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz bankowe.

b) Lokalizacja. Dostawcy usług mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego [EOG].

c) Dane osobowe Użytkowników przechowywane są w sytuacji gdy:

• W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez A+W APA tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić A+W APA i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
• W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez A+W APA tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

d) Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Państwu lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Serwisu Internetowego do preferencji Użytkowników, a także administrowania Serwisem Internetowym.

e) W przypadku skierowania żądania A+W APA udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

10. Zobowiązujemy się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki Prywatności i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi np na: nowelizację przepisów prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, zmianę i polepszenie praktyk stosowanych w obszarze ochrony danych osobowych [o czym przy zaistnieniu takich okoliczności będziemy dokładnie Państwa informować].

Zastrzegamy również możliwość zmiany niniejszej Polityki Prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarzamy dane osobowe [o ile zmiana jej wpływać będzie na treść niniejszego dokumentu], a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez nas danych osobowych.

11. Informujemy Państwa również o tym, że na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności oraz Polityką Cookies zamieszczoną pod linkiem https://naekointeriors.com/cookies/.
W naszym serwisie stosowane są pliki „cookies”. Można określić warunki przechowywania lub dostępu do Państwa danych zmieniając ustawienia „cookies” w swojej przeglądarce. Niniejsza „Polityka Prywatności” służy wyjaśnieniu tego, w jakim celu na stronie internetowej używane są pliki „cookies” oraz w jaki sposób użytkownik może określić warunki stosowania plików „cookies”. Przez korzystanie z tej strony wyrażasz zgodę na stosowanie plików „cookies” zgodnie z tą Polityką Prywatności.

12. Zewnętrzne sieci i platformy społecznościowe [ Plugin Facebook, Instagram, Pinterest ]

W naszym serwisie umieszczone zostały pluginy mediów społecznościowych: Facebook, Instagram, Pinterest. Dają one możliwość interakcji z wskazanymi sieciami oraz platformami zewnętrznymi bezpośrednio z naszej strony. Interakcje i informacje pozyskane przez nasz serwis zawsze podlegają ustawieniom Prywatności Użytkownika dla każdej z wskazanych sieci społecznościowych. Jeśli zainstalowana jest usługa tego rodzaju, może ona nadal zbierać dane o ruchu internetowym na stronach, na których ją zainstalowano, nawet wtedy, gdy użytkownicy nie korzystają z niej.

a ) Nasz serwis zawiera plugin do serwisu społecznościowego Facebook [ Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA ]. Plugin Facebooka na naszej stronie jest oznaczony jego logiem. Plugin ten – Przycisk Lubię to i widżety społecznościowe Facebooka- bezpośrednio połączy Państwa z naszym profilem na serwerze Facebooka i umożliwi interakcję z siecią społecznościową Facebook udostępnianą przez firmę Facebook Inc.

Pragniemy podkreślić, że Facebook nie przekazuje nam informacji o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania. Cel i zakres danych gromadzonych przez Facebook nie są nam znane. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności na portalu Facebook proponujemy kontakt bezpośrednio z Facebookiem lub zapoznanie się z polityką prywatności portalu pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/. Jeżeli nie życzycie sobie, aby Facebook mógł pozyskiwać informacje dotyczące waszych wizyt na naszych stronach, doradzamy wcześniejsze wylogowanie się z Państwa konta na Facebooku.

b ) Nasz serwis zawiera plugin do serwisu społecznościowego Instagram [ Instagram LLC, 1601WillowRoad, MenloPark, CA 94025, USA ]. Plugin Instagram w naszym serwisie jest oznaczony jego logiem. Plugin ten bezpośrednio połączy Państwa z naszym profilem na serwerze Instagram i umożliwi interakcję z  siecią społecznościową udostępnianą przez firmę Instagram LLC.

Pragniemy podkreślić, że Instagram nie przekazuje nam informacji o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania. Cel i zakres danych gromadzonych przez Instagram nie są nam znane. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności na portalu Facebook proponujemy kontakt bezpośrednio z Instagram lub zapoznanie się z polityką prywatności portalu pod adresem: https://help.instagram.com/155833707900388/. Jeżeli nie życzycie sobie, aby Facebook mógł pozyskiwać informacje dotyczące waszych wizyt na naszych stronach, doradzamy wcześniejsze wylogowanie się z Państwa konta na Instagram.

c) Nasz serwis zawiera plugin do serwisu społecznościowego Pinterest [ Pinterest Inc. at 651 Brannan Street, San Francisco, CA 94107, USA ]
Plugin Pinterest umieszczony w naszym serwisie jest oznaczony logo Pinterest. Plugin ten – Przycisk “Pin it” i widżety społecznościowe Pinterest- bezpośrednio połączą Państwa z naszym profilem na serwerze Pinterest i umożliwią interakcję z siecią społecznościową Pinterest udostępnianą przez jej właściciela.

Pragniemy podkreślić, że Pinterest nie przekazuje nam informacji o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania. Cel i zakres danych gromadzonych przez Facebook nie są nam znane. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności na portalu Pinterest proponujemy kontakt bezpośrednio z Facebookiem lub zapoznanie się z polityką prywatności portalu pod adresem: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy/. Jeżeli nie życzycie sobie, aby Pinterest mógł pozyskiwać informacje dotyczące waszych wizyt na naszych stronach, doradzamy wcześniejsze wylogowanie się z Państwa konta na Pinterest.

d) Nasz serwis zawiera plugin do serwisu społecznościowego Piksel Facebooka w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora. 

Narzędzie to dostarczane jest przez Facebook Inc. [ Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA ] oraz jego spółki powiązane. Jest to narzędzie analityczne, które jest pomocne w ocenie skuteczność reklam, ilustruje jakie działania podejmują Użytkownicy Serwisu, a także pomaga dotrzeć do określonej grupy osób [Facebook Ads, Facebook Insights]. 

Informacje zbierane w ramach używania Piksela Facebooka są anonimowe i nie pozwalają na Państwa identyfikację. Pokazują jedynie ogólne dane na temat użytkowników: lokalizację, wiek, płeć oraz zainteresowania. Dostawca może łączyć te informacje z informacjami jakie mu Państwo przekazują w ramach posiadanego konta na portalu Facebook, a następnie wykorzystywać je zgodnie z własnymi założeniami i celami. 

Administrator zaleca zapoznanie się ze szczegółami związanymi z użyciem narzędzia Piksel Facebooka i ewentualnie zadanie pytań dostawcy tego narzędzia, jak również zarządzanie swoimi ustawieniami prywatności w portalu Facebook. Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod linkiem: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

13. Deklaracja dotycząca ochrony danych w Google Analytics

Nasz serwis używa mechanizmów analizy usług sieciowych Google Inc. [ Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ]: takich jak Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger. Każdy z wskazanych powyżej narzędzi używa plików cookies, które umożliwiają analizę sposobu korzystania ze stron internetowych. Informacje zbieranie przez pliki cookies są przekazywane na serwery Google znajdujące się w USA i archiwizowane.

Jeżeli funkcja anonimizacji adresu IP jest włączona podczas korzystania z naszej strony internetowej, adres IP Użytkownika jest skracany przez Google. Dotyczy to państw członkowskich Unii Europejskiej i innych państw wymienionych w Umowie o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełen adres IP jest wysyłany do serwera Google w USA i tam skracany. W ten sposób funkcja anonimizacji adresu IP będzie aktywna na naszej stronie internetowej. Na wniosek operatora strony internetowej, Google wykorzystuje gromadzone informacje do analizy korzystania przez strony internetowej, przygotowania raportów dotyczących korzystania ze strony internetowej i innych usług związanych z korzystaniem z Internetu. Adres IP przekazany przez przeglądarkę Użytkownika w ramach programu Google Analytics nie jest przechowywany wraz z innymi danymi Google.

Mogą Państwo zablokować zapisywanie plików cookie w przeglądarce internetowej. Jednakże w takim przypadku pełne wykorzystanie wszystkich funkcji Serwisu Internetowego nie będzie możliwe. Oprócz tego, mogą Państwo zablokować zapisywanie danych zebranych przez cookies dotyczących używania strony internetowej (włącznie z adresem IP) i wysyłanie ich do Google, jak również przekazywanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl