Płytki łazienkowe z recyklingu?

multicolour-plastic-tiles

Czy możliwym jest by stworzyć płytki łazienkowe z materiałów z recyklingu?

Czy plastikowe odpady można przetworzyć na płytki i zastosować np. w
łazience? I to jeszcze, tak aby uzyskać efekt kamienia? Otóż odpowiedź
brzmi – Tak!Tego nietypowego wyzwania podjęła się Enis Akiev, material designer, w ramach przygotowanej przez siebie pracy licencjackiej w Köln International School of Design.
Mamy przyjemność zaprezentować dzisiaj w cyklu EKOMATERIAŁY zaprojektowane przez artystkę płytki z odzysku.

 

Plastikowe przedmioty zalegające w ocenach – a płytki łazienkowe… czyli co można stworzyć z masy o nazwie Plastingomerat…

Enis Akiev zrealizowała niecodzienną koncepcję pn.”Plastic Stone Tiles -The nature of Waste”.  Punktem wyjścia było znalezienie nowego zastosowania materiału o nazwie pastingomerat [ang.plastiglomerate]. Materiał ten to osobliwy zlepek odpadów sedymentacyjnych: plastiku, skał, piasku, muszli czy innych przedmiotów zalegających w oceanach.

Nadrzędnym celem jaki postawiła sobie projektantka było potraktowanie odpadów jako nowych zasobów, a nie, jak zazwyczaj, jako produktu końcowego życia przedmiotów. Takie założenie było impulsem dla Enis, aby znaleźć nowe zastosowanie dla poużytkowych odpadów z tworzyw sztucznych.
Jej praca miała jeszcze jeden wymiar. Projektantka postanowiła w niej niejako “odczarować” ten budulec, kojarzący się zazwyczaj jednoznacznie, z absolutnym brakiem walorów estetycznych… Poprzez zmianę sposobu postrzegania odpadów i nadanie im nowej formy “zrecyklinowane plastikowe odpady uformowane w płytki” zyskały wartość: estetyczną.

Więcej o ciekawych eksperymentach z nowym zastosowaniem materiałów odpadowych podejmowanych przez Enis Akiev można znaleźć na jej stronie http://cargocollective.com/enisakiev.

 

Śledzimy z zainteresowaniem!